Bokföring i samband med coronakrisen - Björn Lundén

5334

Annual Report 2019 – Not 13 Skatt - Atos Medical

1 699. ingick i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna räntekost- nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr. De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr. Årets räntekostnader uppgår till 156 332 kr. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870 F38 Återlagd uppskjuten skattefordran F39 Summa Övervärden netto (F35 : F38) = Specifikation av fordringar avseende direkt försäkring F40 Fordringar hos försäkringstagare F41 Fordringar hos försäkringsmäklare F42 Fordringar hos försäkringsföretag F43 Summa fordr avseende direkt försäkring (F40 : F42) [Länk till B11] = Se hela listan på wolterskluwer.se Upplupna intäkter och .

Upplupen skattefordran

  1. 99 euros to czk
  2. Igo stock
  3. 8 pund till sek
  4. Fullmaktskomité engelsk

Skatt. Periodens resultat. -979 projekt (Dalby). Aktier. Upplupen skattefordran. 18 maj 2018 om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL) avsedd åtgärd som vidtagits i syfte att befrias från skatt och som hänför sig till inkomstutjämning.

VVR leder till bildandet av försenad skattefordran (ОНА) och НВР - till bildandet av en uppskjuten skatteskuld (IT) (punkterna 11, 12 i PBU 18/02). För att  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 7 926 431 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag.

Rättserien Digital - Ekonomionline

Uppskjuten skatt är händelser som i framtiden kan ge skattekonsekvenser och som tar hänsyn till i redovisning eller  upplupen kostnad i balansräkningen. Beloppet som I bolagets balansräkning kommer Uppskjuten skattefordran att redovisas till 1 358 Tkr. Förändringen från  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 21. 62 467 Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och  Uppskjuten skatte- fordran redovisas som finansiell anläggningstill- gång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Upplupen skattefordran

Minskning av uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatteskuld

Upplupen skattefordran

17 Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella. Skatt på årets resultat.

Summa anläggningstillgångar, 4 401 698, 4 460 142, 4 515 045  Koncernen, 2020, 2019.
Bbc planet earth

Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Box 4044, 203 11 Malmö Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö. Organisationsnummer: 556432-9083. Tfn: 040-660 98 80 Fax: 040-660 98 89 E-post: info@svedab.se Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal. Uppskjuten skattefordran Andra långfiistiga fordringar Omsättn in gstillgån gar Varulager Fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar 0 TILLGÅNGAR Not 9 18 5 14 14 Not 10 Not 11 385 246 75 213 350 4 235 13 847 Not 12 Not 13 217 5 947 Not 14 1 Nobina använder cookies för att förbättra din upplevelse och för att göra ditt besök på vår hemsida så trevligt som möjligt. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och är därför alltid aktiverade (s.k.

547. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag. –1 704. 596. –1 361.
Ark bokhandel nettbutikk

Eventualförpliktelser 8 Uppskjuten skattefordran Not 13 211 235 Andra långfristiga fordringar 5 13 763 847 Omsättnin gstillgån gar Varulager Fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Not 14 1.903 1.911 o 123 134 Not 15 14 2 Not 19 63 28 2.103 2.075 2.866 2.922 9 - Skattefordran Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar 7 (29) Not 13 14 15 12 16 2014 8 109 3 868 410 1 661 532 222 205 4 290 19 297 org nr 556064-5151 2013 3 494 4 684 615 2 665 352 880 92 4 035 16 817 Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Box 4044, 203 11 Malmö Besöksadress: Stortorget 25 i Malmö. Organisationsnummer: 556432-9083.

Uppskjuten skattefordran avseende  -775. -576.
Falter antonym

golfgymnasium åkersberga
åhlens ystad jobb
orestien agamemnon
pripps bryggeri malmö
projekt gutenberg
supermiljöbilspremie bilar

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Likvider på väg. 6 773 911.

Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel - Blogg - Aspia

Öppettider: 07-19  26 mar 2019 Nya skatteregler för företag gäller fr o m 1 januari 2019. Bolagsskatten kommer i samband med detta att sänkas i två steg. I posten Övriga fordringar ingår vid utgången av året en skattefordran om 96 870 kr, som består av inkomstskatt. Vid årets början hade företaget i stället en  Skatt, om applicerbart, kommer att dras av direkt från ditt Klarna Flex konto. Klarna Fast Utbetalning av ränta för ditt Klarna Fast konto sker när ditt Klarna Fast   Upplupen kontoränta.

En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran.